นายแพทย์สสจ.สงขลาและประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเยี่ยมมอบขวัญกำลังใจแด่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเทพา