แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด

1.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ตาแปด

2.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ตูหยง

3.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ท่าไทร

4.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ท่าแมงลัก

5.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ทุ่งโดน

6.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.พรุชิง

7.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ลำไพล

8.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.วังใหญ่

9.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.สะกอม

10.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.เกาะสะบ้า

11.แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ท่าม่วง