ผู้บริหาร สธ.สงขลา และ พชอ.เทพา ร่วมพิธีรับมอบรางวัลในงานมหกรรม “พลังคน พชอ.ครั้งที่2 คุณภาพชีวิตวิธีใหม่”

ผู้บริหาร สธ.สงขลา และ พชอ.เทพา ร่วมพิธีรับมอบรางวัลในงานมหกรรม “พลังคน พชอ.ครั้งที่2 คุณภาพชีวิตวิธีใหม่”